Linker


Vår landsorganisasjon og fylkeslag

Landslaget for Spelemenn: www.folkemusikk.no

Linker til våre samarbeidende lag og foreninger

Leikaringen Haug:
Leikaringen i Noreg: www.leikarringennoreg.no
BUL Kongsberg: www.facebook.com/bulkongsberg/


De som bidrar med økonomiske tilskudd

Frifond: www.frifond.no
Voksenopplæringen: www.musikkensstudieforbund.no
Grasrotandelen: www.musikk.no/nmr/tilskudd/grasrotandelen/
KOMP: www.musikk.no/nmr/nyheter/komp-midlene-fo/
Musikkutstyrsordningen: www.musikk.no/nmr/tilskudd/musikkutst/
Videre Voksenopplæringen: www.frifond.no
Øvre Eiker Kommune: (Musikkrådet): www.ovre-eiker.kommune.no
Nedre Eiker Kommune: (Kultur og Fritid): www.nedre-eiker.kommune.no

Faglig ressurssenter:

Rådet for folkemusikk og folkedans http://www.folkemusikkogfolkedans.no/


Gode forbindelser:

Folkemusikksenteret på Prestfoss.http://www.folkemusikksenteret.no/


Informasjon:

Image

Image


Image


Image'