Organisering


Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det holdes vanligvis i februar måned.
Styret velges av årsmøtet. Alle verv velges for to år.

Årets styre består av:


Styret
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

Musikalsk leder:


Morten Hunn
Morten Brekke
Hege Skagen
Kristin Marie Fæhn
Rolf Fogderud

Bente Storbakken
Øvrige verv
Samlingsstyrer:
Arr.komite:

Styret
Halvard Haugen
Rolf Fogderud
Revisorer John Stake
Per Røgeberg
Valgkomite
Katrine Tollehaug
Jan Pettersen


Informasjon:

Image

Image


Image


Image'