Profil

Eiker Spellemannslag ble startet i april i 1971 og har som formål å spille og samle folkemusikk fra distriktet. Hoveddelen av dette er runddansmusikk.


Informasjon om laget finner du også i denne folderen - Trykk her!


Aktiviteter

Hovedsaken av runddansmusikken som laget spiller har røtter i nedre deler av Buskerud og mye av det som spilles er komponert av lagets egne medlemmer.

Samarbeidet med leikarringer i distriktet gjør at vi også holder turdansmusikken levende. Høyt aktivitetsnivå kjennetegner laget, som har faste øvelser en gang i uka. I løpet av året arrangerer og deltar laget i konserter, dansefester og ellers store og små spilleoppdrag på sykehjem, pensjonisttreff o.l. og ofte i forbindelse med 17. mai feiringen.

Laget samarbeider med Leikarringen i Haug BU, Leikarringen Noreg og BUL Kongsberg. Deltakelse i lokale kappleiker og Landsfestivalen i Gammaldansmusikk som arrangeres rundt om i landet, er ofte sommerens store begivenheter. Der konkurrerer vi, treffer andre med felles interesser og henter inspirasjon. Mange av medlemmene deltar også i kappleikene på individuell basis.


Opplæring og instrumeneter

De fleste medlemmer behersker noter, men det brukes også lydbåndopptak i tillegg. På øvingene instrueres det i samspill.

Minst en gang i året holdes større kurs hvor egne eller innleide musikere gir assistanse på innøving av nye runddanser og øver samspillet. I forbindelse med kursene, på fritiden om kvelden er det ofte allsang, visesang, solo- og gruppespill, kort og godt fritt fram for å utfolde andre sider av seg selv.

Laget har en god instrumentfordeling og har for tiden feler, fløyter, klarinett, trekkspill, bass og gitar. Forøvrig disponerer laget over flere instrumenter. Spesielt finnes fele som kan brukes i en periode hvor man selv ikke har eget instrument.


Organisasjon

Eiker Spellemannslag ledes av et styre som velges av Årsmøtet, og har organisasjonsleder og musikalsk leder i tillegg til styremedlemmer. Som medlem i laget er man også medlem i Landslaget for Spillemenn (LfS) og Buskerud Folkemusikklag, som arbeider for å holde norske folkemusikk- og dansetradisjoner levende.


Nye medlemmer

Er du interessert i folkemusikk, runddansmusikk og dansen som hører med, enten du spiller eller danser eller kanskje ingen av delene, ønsker vi deg velkommen som medlem - ta kontakt!


Spilleoppdrag

Ønsker du/dere musikk til dans, konsert eller underholdning så tilbyr vi gammaldans, turdans, nygammalt og sammensatte underholdningsprogrammer. Vi disponerer komplette lydanlegg tilpasset vårt behov. Lydanlegget kan leies ut etter nærmere regler.


Når og hvor øver vi ?

Eiker Spellemannslag øver hver tirsdag fra kl 1900 til kl 2130 i Knerten Barnehagen i Travbaneveien, Loesmoen, Hokksund.


Aktivitetsplan kan gi deg informasjon om vårt neste spilleoppdrag!

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'