Spilleliste

Med spilleliste menes de låtene laget innenfor dette halvåret arbeider med.


Plan for høstsemesteret 2018:

Nye:
Amalie Reinlender etter H.W.Næss Reinlender R26
Reinlender av Ole Jacobsen Reinlender R24
Parade Polka av Borger Kristoffersen Polka P14
Sekstur etter Thor Ødegaard Vals V31  

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'