Eikers bruksmusikk gjennom tidene


Et bokprosjekt om Eikers folkemusikktradisjon er i startgropa.

1/1Anne S. Blengsdalen

Eiker Spellemannslag runder om ikke lenge 50 år. Det har hele tiden vært en robust og livskraftig sosial gruppe med spilleglede. Det har hele tiden også vært medlemmer som har bidratt med komposjoner og arrangement. Så det er noe her som appellerer...

Medlemmer har kommet og gått. Melodier har blitt lært og lært bort. Mye av notebladene og musikken har lokale forankring. Slik har det vært hele tiden.

Men det finnes ikke noe systematisk arbeid som samler trådene om "Eikers bruksmusikk" - og da tenker vi så langt tilbake som man kan finne knyttninger, spor og relasjoner.

Vi har vært så heldig å få Anne Svånaug Blengsdalen med i prosjektet. Hun er professor i USN og har flere likeartede utgivelser på sin referanseliste. Hun starter i disse dager et systematsik søk etter stoff som dokumenterer "Folkelig musikk i Eiker-regionen" - bl.a. om vår tradisjon har slektskap til nærområder, hvem som samlet inn stoff - hvem som var utøvende musikkere - var det en betalt musikkantordning, osv.

Dersom hun finner nok stoff til å fylle en bok vil vi etter forprosjektet vurdere å starte hovedprosjektet - en bokutgivelse. Det forutsetter selvfølgelig at vi får på plass en totalfinnansiering. ESL er innstilt på å bruke en betydlig andel egenkappital for å få dette realiset.

Vi ønsker Anne lykke til med arbeid - et arbeid vi vet hun går til med "stor egeninteresse og entusiasme".

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'