Oskar Stuveseth (1927 - 2018)


Et medlem har gått bort....

1/1Oskar Stuveseth

Som vi har hørt, ble Oskar viden kjent for sine praktfulle instrumenter. Han fikk premier og diplomer - synlige bevis for at instrumentene holdt mål. Likevel følte ikke Oskar at han var kommet i mål! Han ville jo så gjerne bruke felene sine. Han ønsket å spille. Men da han måtte ha litt drahjelp. Han så en mulighet til å kunne bidra med toner fra egen fele i samspill med ESL. På denne måten nådde han sitt nye mål: Han var meget stolt da han kunne gå opp på en kappleikscene sammen med spellemannslaget - i spellemannslagets drakt - og spille våre melodier. Dette fortonet seg som noe uvirkelig - noe han aldri hadde sett for seg.

Så lenge han var frisk og i god form, møtte han alltid opp på øvingene. Men høsten 2013 ble han syk. Dette året hadde vi øvd inn musikk til en konsert på Folkets Hus i Krokstadelva, men for Oskar ble det sykehusopphold i stedet for konsert. Det ble en liten nedtur for Oskar. Han skulle så gjerne ha vært med!

Det bør også nevnes at ESL hadde stor glede og nytte av å ha Oskar som medlem når det gjaldt vedlikehold og reparasjoner av instrumenter. Han var vår service-mann. (Du, Olav, kjenner betydningen av den funksjonen!) Utallige feler i laget har vært innom Oskars kyndige hender i de ca. 25 årene han var medlem.

Vi i ESL er glade for at vi fikk ha Oskar blant oss. Han var en stillfaren og meget hyggelig mann. Vi satte stor pris på hans lune vesen, og vi vil bære minnet om han med oss i årene som kommer.

ESL har i dag med noen spesielle blomster til Oskars båre. Som vi har hørt, hadde han sin barndom på småbruket Nedre Hovenga i Bingen. Han snakket mange ganger med vårt styremedlem Oddveig Moen om dette, og nå har hun vært og plukket blomster der hvor Oskar tilbrakte sin barndom. Disse blomstene kan godt tenkes å være etterkommere av blomstene som Oskar var omgitt av da han var en liten gutt!

"Takk for godt samspell, Oskar. Vi lyser fred over ditt minne!"

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'