Spellemannskurs på Prestfoss

  • Gladgutt
    fra Svelvik

Hver høst holder Eiker Spellemannslag kurs - ofte på Prestfoss folkemusikksenter i Buskerud.

En slik samling er viktig for å beholde det gode samholdet i laget samt bidra til fornyet inspirasjon gjennom å lære nytt stoff - alle trenger litt påfyll!

I år inviterte vi med nabolagene - Sandar Spellemannslag (fra Sandefjord) og Feleringen (fra Sigdal/Åmot/Vikersund).

Opplegget var enkelt. Hvert lag skulle bidra med 2-3 melodier som de andre laga skulle lære og fritt bruke i sitt virke.

Vi var 24 stk på fredag og noen færre på lørdag.

Som vanlig ble det mye buskspell og melodiutveksling etter kursetprogrammet på fredagskveld og natt. Sigdal folkemusikksenter sto som vertskap. Som vanlig et godt husvære med rett atmosfære og mye folkemusikk i veggene.

Takk for en fint treff og takk til alle som prioriterte å være med på samlingen - uten dere ville det ikke blitt det samme....

Kurset ble støttet av «KOMP» og «Buskerud Folkemusikklag»
Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'