Portåsen - Wildenveys rike


Program: Jørn Simenstad, Eilif Gundersen og ESL

Dette ble en høstldag i Wildenveys rike – burt i åsa – med trolsk stemning og instrumenter basert på naturens egne materialer: bukkehorn, lur og fløyter.

Musikeren og tradisjonsfortelleren Jørn Simenstad og Eilif Gundersen (begge forelesere fra Ole Bullakademiet) bød på norsk tradisjonsmusikk, spilt slik den har vært spilt i mange hundre år. På instrumenter som er sånn de har vært i mange hundre år.

Lur, bukkehorn og et mangfold av fløyter trakterer disse gutta godt. Og de byr på historiene om denne musikken og disse instrumentene.

Tenk dere nesten 130 år tilbake i tid, til den tida da Herman Theodor Portås vokste opp Burt i åsa, i Portåsen. På et lite småbruk, hvor livet handlet om å få dagen og penga til å strekke til. Det var lite tid og anledning til leik og moro, men:

Vi kan være ganske sikre på at det var noen i dette nabolaget som visste hva ei seljefløyte var, og som visste hvordan den skulle lages. Og vi kan ialle fall tenke oss at Herman har hørt den vare seljefløyta i en lys og stille sommerkveld. Kanskje det var gårdsgutten som hadde lært dette hjemme i Sverige, og som lot noen enkle svenske folketoner trille ut og opp over trærne i skauen rundt Portåsen.

Eiker Spellemannslag takker for invitasjonen og håper på å få komme tilbake. Her var en lun atmosfære ....


Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'