Spellemannslaget på Snaukollen


Midt i juni nådde ESL nye høyder ...

DNT Drammen og omegn har ved flere anledninger invitert oss med på den tradisjonelle Snaukoll-dagen midt i juni. I år takket vi ja til å bli med, men tok værforbehold! Været ble imidlertid ikke noe problem: Varmt og godt, skyfri himmel.

Snaukollen har to topper, 654 m og 661 m. Med bil gjør man unna det meste av stigningen, men vi måtte tåle en 45-minutters fottur til slutt. Vel framme på den østre toppen, fikk vi pustet ut før instrumentene måtte stemmes.

Bente valgte ut en liten "scene" med litt le for vinden som egentlig ikke var sjenerende, men som vi fryktet kunne blåse feletonene "over alle hauger"! (Dessverre hadde vi ikke noe trekkspill som kunne ta igjen med den lille trekken som var der oppe på platået!)

Nå viste seg at vinden løyet da vi begynte (!), og tonene nådde fram til de ca. 50 turdeltakerne som satt i et naturlig amfi i skråningen mot vest. Vi fikk applaus fra "fugleberget"og takkens ord for innsatsen av arrangementsleder Per Røgeberg.

Den siste melodien vi spilte, var for øvrig myntet på akkurat han. Eyvind Varlo komponerte i sin tid en reinlender, "Holtefjellgubben", som han tilegnet Pers far, Bjarne Røgeberg. Han var lommekjent på Holtefjell - ikke minst på grunn av aktivitetene der under krigen.

Om ikke tonene våre nådde over "Skotselv-dalen" til Holtefjell, ble urframførelsen av "Holtefjellgubben" satt pris på, til tross for noe haltende spill. Vi lovte å spille den bedre ved neste anledning!

De som stilte opp var Kristin Fæhn, Steinar Bottegård, Bente Storbakken, Solveig Hovda, Halvard Haugen, Knut Bakke og Jan Henrik Eriksen.

JHE

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'