Eiker Spellemannslag - 40 år


Eiker Spellemannslag feriet sitt 40 års jubilem i høst.
1/6Vegar Hedenstad
2/6Bente Storbakken
3/6Jan Henrik Eriksen
4/6Kristin Fæhn
5/6Mona Lisa Lieng
6/6Lydhøre gjester

Eiker Spellemannslag feriet sitt 40 års jubilem i høst. Alle lagets aktive, passive og tidligere medlemmer var invitert. I tillegg stilte leikarringene og representanter fra Øvre og Nedre Eiker kommune opp

Bildet viser bl.a. Vegar Hedenstad som fikk diplom og hedersmedlemskap i ESL. Gratulerer!

40 festdeltakere pluss en "observatør" var til stede på vår jubileumsfest lørdag 24. september. Observatøren var lille Eivind, som lå på fanget til sin mor, Ingeborg - eller på fanget til sin mormor, Oddveig. (Det var for øvrig flere som fungerte som barnepasser. Morten Hunn f.eks. hadde godt tak på den lille sjarmøren.) Eivind fulgte godt med både på musikken og det som foregikk rundt han - og var blant de siste som bega seg på hjemveien. Da var han ganske sigen!

Blant gjestene var også kultursjefen i Nedre Eiker kommune, Jorunn Larsen, og Reidun Bollerud fra kulturkontoret i Øvre Eiker kommune. Dessuten var formannen i Øvre Eiker musikkråd, Hans Bernhard Sollie, til stede. Vi satte stor pris på å ha disse blant oss ved denne anledningen - ikke minst fordi vi fikk mulighet til å informere dem om lagets "historie" og vårt arbeid - og vi fikk gitt dem inntrykk av vår musikk.

Representanter fra våre nærmeste samarbeidspartnere, Leikarringen i BUL Kongsberg, Leikarringen Noreg og Leikarringen i Haug BU, var selvfølgelig også blant gjestene. Knut Bakke, en av de aller første medlemmene i laget, var spesielt invitert. Lagets medlemmer (aktive og støttemedlemmer) og ledsagere utgjorde resten av forsamlingen.

Under måltidet var det taler og gaveoverrekkelser. Det ble fra flere hold gitt uttrykk for at Eiker spellemannslag er en viktig tradisjonsbærer i vårt distrikt. Etter måltidet fulgte en kavalkade over begivenheter gjennom våre 40 år: bilder på lerret og musikkeksempler på bånd og "live" ledsaget av Steinars kommentarer. Meget informativt. Denne sekvensen ble avsluttet med at Vegard Hedenstad ble overrakt et diplom som viser at han er hedersmedlem. Velfortjent!

Etter en halv time med kaffe og kaker ble det spilt opp til dans. Noen ganger var der bare ett par på gulvet - andre ganger var det knapt plass til flere!

Vi i spellemannslaget er meget godt fornøyd med måten vi feiret jubileet på, og våre gjester lot til å kose seg.


Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'