Leif Skøien (1926 -2010)

Et minneord om en kjær venn, musikker og komponist.

Leif Skøien, Gundhus på Snarum, gikk bort 18. august 2010, nær 84 år gammel. Gravferden skjedde fra Snarum Kirke 26. august med familie og venner tilstede, og han ble høytidelig ført til den siste hvile til toner fra sine egne melodier. Leif Skøien utdannet seg til lærer og praktiserte flere steder i landet til han ble ansatt ved Nordre Modum Ungdomskole, og flyttet da til barndomshjemmet. Han arbeidet som lærer ved NMU i 20 år til han ble pensjonert.

Musikk betydde mye for Leif, og han ble tidlig begeistret for trekkspillmusikk. Etter hvert var det farens gamle fele som ga den største inspirasjonen, og etter at faren hadde vist han hvor C var på fela, lærte han selv å spille.

I perioden hvor Leif gjennomførte sin lærerutdannelse, var sang viktig, og han deltok meget aktivt i skolens sangkor. Ekstra stemningsfullt var det når vi senere fikk høre Leif synge, oftest med eget gitarakkompagnement.

Men det er som felespiller og komponist vi vil huske Leif best. Han var med på å stifte Eiker Spellemannslag i 1971 og har alltid vært en solid medspiller i laget. Han ble kjent for sitt stødige spill og for å få fram fyldig tone og kraftig klang i fela.

Foruten i Eiker Spellemannslag var Leif aktivt med i musikkutøvelse i Modum både som solist og i perioder som medspiller i flere lag. Han var delaktig i å samle gammel musikk fra lokalmiljøet for å kunne bevare denne for ettertiden. For sitt engasjement og sin innsats fikk han Modum Kommunes kulturpris for 2006.

Leif komponerte omkring 40 melodier, først og fremst gammeldansgladlåter som reinlender, vals, polka og masurka. Men han lagde også melodier til vers av kjente diktere. Leif mestret flere musikalske sjangre og komponerte flere bruremarsjer og melodier av lyrisk karakter, oftest med sterkt innslag av moll-toner.

Eiker Spellemannslag har vært spesielt tilgodesett som har hatt Leif som medlem, og vi har mye å takke han for. Han var en dyktig felespiller og har gitt laget mangfoldige flotte komposisjoner til dets repertoar. De brukes ofte til konserter og underholdning, kappleiker og gammeldansfester.

Som anerkjennelse for sitt virke mottok han i 1996 Eiker Spellemannslags Æresbevis i forbindelse med lagets 25-års jubileum og fikk senere også "Folk i Spell og Dans"- prisen for sitt engasjement for den lokale folkemusikk i Buskerud.

Leif gledet seg alltid til å spille og var begeistret når han kunne møte noen å spille sammen med. Vi minnes mange hyggelige samlinger hjemme hos Leif og samværet i forbindelse med spilleoppdrag rundt omkring i distriktet.

Dessverre ble Leif i 2003 rammet av sykdom som umuligjorde all felespilling. Etter dette ble CD-spilleren flittig brukt, og Eiker Spellemannslag kom på visitt for å spille for han og de andre beboerne ved Vikersund Bo- og Dagsenter.

Vi takker deg, Leif, for det du har gitt oss av gode minner og gleder.

Din musikk vil leve videre.

Skrevet av Vegard Hedenstad


Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'