Takt & Utakt

En historie i folkedans fra middelalder til tusenårsskiftet ....

Program - trykk her!

Forestillingen ble en stor suksess og sett av mer en 250 folkemusikk interesserte.

Forestillingen ble bygget opp rundt en rød tråd som plasserte dansen og musikken langs en tidsakse, der både kjente og ukjente danser og kjent og ukjent musikk ble flettet sammen til en helhet.

"Takt og Utakt" viste dansens og musikkens utvikling i Norge fra middelalderen og fram til i dag. Det ble lagt stor vekt på å bruke lokale danseformer og musikk fra Eiker- og Kongsbergdistriktet. Det har vært et mål å lage en annerledes fremsyning, derfor er det laget en helstøpt forestilling med tale, musikk og dans.

Forestillingen varte litt over en time, der barn, ungdom, voksne og eldre var blandet i dans og musikk. Forstilling varierte mellom musikk, dans og sang, der mye av både musikken og dansen hadde lokale røtter.

"Takt og Utakt" er et samarbeidsprosjekt mellom BUL i Kongsberg og Eiker Spellemannslag. Forestillingen var utarbeidet av dansere i BUL Kongsberg. De har også hatt et samarbeid med en koreograf som har kommet med inspirasjon og innspill under øving og planlegging. Musikere fra Eiker Spellemannslag har satt til tidsriktig musikk og tilpasset musikken til koreografien og dansen.

Opplegget er blitt til gjennom et samarbeid det siste året som har skapt tettere bånd mellom lagene. En del av danserne og musikerne skal delta med programmet på "Norsk folkedans stemne" i Seattle USA i august. Likeså er forestillingen et ledd i markeringen av BUL Kongsbergs 85 års jubileum.

Forestillingen gikk på Eiker Scene, Buskerud Folkehøgskole, Darbu den 18. eller 19. april- 2009


Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'