Kurs og bevistgjøring

Runddansmusikk fra Hornhindal var årets tema. Under kyndig veiledning kom vi nærmere hemmeligheten til å formidle god masurka, vals og polka.

Instruktør Bente Storbakken og medhjelperen Morten Brekke stilte som vanlig godt forberedt. Programmet var variert og utfordrende. Intensiteten var høy. Stoffet ble presentert på en pedagogosk og forståelig måte. Gjennom opptak og tydelig demonstrasjon fikk vi belyst budskapet på flere måter.

Fokuset for oss som dansemusikkere er alltid hvordan musikken best kan formidles til danseren - slik at danseren skal få tydlige signaler vedrørende svikt og kroppsføring. Dette kan bl.a formidles gjennom buetrykk, intonasjon og styrke m.m.. Bevistgjøring rundt dette var 'kjærnen' i kurs innholdet.

Vi lærte 4 nye vestlandsmelodier hvor takt, rytme og intonasjon ble finpusset. Oppsluttningen var god - 10 av ESL''s egne medlemmene samt to felespillere fra nærområdet deltok.

Fredag kveld var alle samlet til fellesmiddag og hyggelig samvær.

Steinar Bottegaard fra folkemusikksenteret - primus motor på senteret ordne som vanlig alt det prakriske. - Stedet egner seg svært godt for samlinger som dette - se folkemusikksenteret.no/.

Kurset ble holdt på Folkemusikksenteret på Prestfoss 10. og 11. oktober 2008

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'