Kurs i samspell .....

Polsspell under kyndig veiledning er lik inspirasjon for videre øving og musikalsk utvikling

Første kurskvelden gikk med til perfeksjonering i musikkteori med bl.a. "Skala, tonearter, kvintsirkel og notetegn". Morten Brekke og Bente Storbakken hadde regien.

Neste dag ble viet polsdansen - felespilleren og polsspellmannen Åsmund Svenkerud øste av sin kunnskap og inspirasjon. Man merker suget når han spiller men vet ikke helt hvor hemmeligheten ligger.

Vi lærte 3 nye polsmelodier og fikk finpusset takt, rytme og intonasjon på de øvrige polser som vi har i vårt reportuar. Deltakelsen var overveldende - 11 av medlemmene var med på opplegget.

Parallelt gikk et kurs i dans med Leikarringen Haug BU (Hokksund) /Leikarringen Noreg (Drammen).

Fredag kveld var alle samlet til fellesmiddag og hyggelig samvær.

Steinar Bottegaard orienterte om folkemusikkarkivet - hvilken verdi det har for allmennheten og hva som er tilgjengelig på web - se folkemusikksenteret.no/.

Kurset ble holdt på Folekmusikksenteret på Prestfoss 19. og 20. oktober 2007

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'