ESL og musikkhistorie ..

Musikkhistorie i Mjøndalen kirke..

ESL spilte i Mjøndalen kirke på et arrangement ledet av Eiker historielag, sammen med koret Omnibus og Nedre Eiker Leikarring. Melodivalget var for anledningnen hentet fra Eiker og bygdene rundt.

Steinar Bottegaard ga en fyldig innføring i de historiske kildene og om det vi vet om musikklivet i Eiker, spesielt innenfor gammeldans og storgårdsmusikk.

Han tok publikum med på en rundreise gjennom nedre del av Buskerud: Sokna, Modum, Øvre- og Nedre Eiker, Sandsvær. Vi spilte stoff etter lokale spellemenn som Thor Ramberg, Eivind Warlo, Anders Fossesholm, Thor Ødegaard og Aasmund Kristoffersen m.fl.

De frammøtte fikk en koselig kveld med mye lokalhistorie, musikk og flott allsang.

Arrangementet var søndag 11/02-07

Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'